KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

 

Bevételek:          14. 041. 057,-

 

         Működési:                                                         8.580.108,-

·      címzett felhasználásra:          2.925.000,-

·      1%                                          3.360.796,-

·      egyéb:                                          362.760

·      pénzügyi tevékenység                 286.084

pénzmaradvány igénybevétel:                          5.460.949,-

 

Kiadások              4. 483. 134,-

 

Működési:                                                   4.077.355,-          

Dologi

·      anyag:                         2.965.290,-

·      egyéb:                             371.105

            Személyi juttatások

·      bér                                 130.400,-

·      közterhei:                        20. 560,-

pénzeszköz átadás:             230.000,-

speciális célú támogatás:    360.000,-

Fejlesztési:                                                   405.779,- 

Tőke jellegű:                                               405.779,-

           

Bankszámlán:       9. 337. 994,-

Lekötött betét:     2. 174. 052,-

Pénztár:                    121. 233,-

Kötelezettségek:         +6. 106,-

 

Szervezett programok

Alapítványunk 2005. évben is megrendezte hagyományosnak nevezhető programjait. Áprilisban a szakembereknek szóló „Sürgősségi ellátás és újraélesztés csecsemő-és gyermekkorban” c. tanfolyamot,mely a korábbi évekhez hasonlóan közel 100 főt vonzott az ország minden területéről. Ez a tanfolyam már hírnevet szerzett magának országszerte, s a gyermek sürgősségi ellátással kapcsolatba kerülők közt nagy népszerűségnek örvend. Különlegességét az adja, hogy nemcsak elméleti, hanem gyakorlati oktatás is folyik, valamint felöleli az egész gyermek sürgősségi ellátást. A nagy látogatottságnak köszönhetően a ráfordított 359 304 Ft-tal szemben 405. 600 Ft bevételt könyvelhettünk el. Ez azt jelenti, hogy a fennmaradó 46. 296 Ft-ot az Alapítvány célja szerint használtuk fel egyéb programjaink megvalósításához.

Másik hagyományos programunk a Mit tegyek? címet viselő vidám családi délelőttünk, melyet évente 2 alkalommal szervezünk a győri Gyermekek Házában. Itt a betegség-és baleset-megelőzésről, elsősegélynyújtásról, egészségmegőrzésről kaphatnak a résztvevők fontos ismereteket. Mivel elsősorban a gyermekes szülőket céloztuk meg, ezért a gyermekek számára kézműves foglalkozásokat, bábszínházi előadásokat szerveztünk. A két családi nap szervezésére 107. 510 Ft-ot költöttünk.

2006. február 25-én nagy sikerű jótékonysági hangversenyzajlott a Győri Városháza dísztermében Nagy Károly szervezésében, melyen összegyűlt pénzből 3 kórházi alapítványt támogattak. Így a mi Alapítványunk is gyarapodhatott 90. 000 Ft-tal.

Támogatások

Továbbra is nagyon fontos feladatunknak tartjuk, hogy azokat a kórházi ellátó osztályokat támogassuk eszközbeszerzéseikben, amelyek kapcsolatba kerülnek a csecsemő-és gyermek sürgősségi és intenzív ellátással. 2006. évben a Gyermekintenzív osztályon használt, alapítványi tulajdonban levő eszközök fenntartása, szervízelése, valamint a fogyóanyagok beszerzése

623. 749 Ft-ot tett ki. Szintén a Gyermekintenzív Osztály számára vásároltunk felfekvést megakadályozó fejgyűrűt és sarokgyűrűt mintegy 80. 000 Ft értékben. Az osztályon ápolt kis betegek itt tartózkodásának könnyebbé tételére mindkét kórteremben fejlesztettük médialehetőségeket, televíziókészülék, DVD készülék, parabolaantenna vásárlásával. Ez mintegy 150. 000 Ft-ba került.

Támogattuk a Mentésügyi Alapítványt 30. 000 Ft-tal, valamint Virt Katalint 360. 000 Ft-tal ( havi rendszerességgel 30. 000 Ft).

Működési költségeink közül kiemelendő, hogy számítógép monitort vásároltunk.

Pályázatok

2006. évben az NCA 642. 511 Ft-tal támogatta alapítványunkat. Az összeg a 2005. évi támogatás II. részletéből (232. 133 Ft) valamint a 2006. évi  támogatás I. részletéből ( 409. 378 Ft) áll össze.

Pályázatot nyújtottunk be az Aranyág Alapítványhoz, melyen 1. 500. 000 Ft-ot nyertünk nyitott inkubátor vásárlásához. A 2005. évi Presztízs Gálán elnyert 1. 000 000 Ft is e célt kívánja szolgálni, így most már megrendelhettük a szükséges eszközt, melyet 2007-ben a Gyermekintenzív osztályon fognak használni.

Önkéntes segítők

Alapítványunkat ebben az évben is sokan támogatták önkéntes munkavégzéssel, a Mit tegyek? napokon előadást vállaló szakorvosok, a kézműves foglalkozásokon segítők, a Gyermekintenzív Osztályon dolgozók, akik a tanfolyam szervezésében és lebonyolításában segítettek.

Ezen kívül nagy segítséget jelentettek azok az önkéntes segítők, akik azért dolgoztak, hogy Alapítványunk és munkája, tevékenysége minél szélesebb rétegek előtt ismertté váljon.

 

Dr. Horváth Eszter                             dr. Borus Ferenc                                  dr. Tamás László

                      Dr. Dávidovics Sándor                                 Benák Ferenc