GYERMEK INTENZÍV TERÁPIÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18535806-1-08

Sz.sz.: 10960008-00000011-42980001

9024 Győr, Vasvári P. u. 2-4.

Tel.: 96/507-949

Fax: 96/418-244/1125

 

 

 

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

 

Bevételek:          17 379 215,-

 

         Működési bevételek                                    7 919.988-

l  működési célú                         2 889 751,-

l  címzett                                       990 500,-

l  egyéb                                      4 039 737,-

                                   1%                        3 647 045

                                   kártérítés                  149 629

                                   pü tevékenység        243 063,-

           

 

         Pénzmaradvány igénybevétel                   9 459 227,-

 

 

 

Kiadások:             12 536 088,-

 

         Működési:                                         5 709 165  ,-           

            Dologi

·         anyag:                         4 642 337,-

·         egyéb:                            536 302,.

                        személyi juttatások

·         bér                                 126 600,-

·         közterhei:                        13 926,-

            pénzeszköz átadás:                30.000,-

            speciális célú támogatás:    360.000,-

 

         Fejlesztési:                                                   6 826 923,-

           

 

Bankszámlán:       4 697 322,-

Lekötött betét:      2. 291 226,-

Pénztár:                      27 741,-

Követelések:              +7 000,-

 

 

   

Szervezett programok

Alapítványunk 2007. évben is megrendezte hagyományosnak nevezhető programjait. Márciusban a szakembereknek szóló „Sürgősségi ellátás és újraélesztés csecsemő-és gyermekkorban” c. tanfolyamot, mely a korábbi évekhez hasonlóan közel 100 főt vonzott az ország minden területéről. Ez a tanfolyam már hírnevet szerzett magának országszerte, s a gyermek sürgősségi ellátással kapcsolatba kerülők közt nagy népszerűségnek örvend. Különlegességét az adja, hogy nemcsak elméleti, hanem gyakorlati oktatás is folyik, valamint felöleli az egész gyermek sürgősségi ellátást. A nagy látogatottságnak köszönhetően a ráfordított 335 683 Ft-tal szemben 435. 500 Ft bevételt könyvelhettünk el. Ez azt jelenti, hogy a fennmaradó 99 817 Ft-ot az Alapítvány célja szerint használtuk fel egyéb programjaink megvalósításához.

Másik hagyományos programunk a Mit tegyek? címet viselő vidám családi délelőttünk, melyet minden évben megszervezünk a győri Gyermekek Házában. Itt a betegség-és baleset-megelőzésről, elsősegélynyújtásról, egészségmegőrzésről kaphatnak a résztvevők fontos ismereteket. Mivel elsősorban a gyermekes szülőket céloztuk meg, ezért a gyermekek számára kézműves foglalkozásokat, bábszínházi előadásokat szerveztünk. A családi nap szervezésére 89 519 Ft-ot költöttünk. A korábbi évekhez képest elmondhatjuk, hogy jelentősen növekedett a résztvevők száma.

2007. május 9-én a Győri Városháza Dísztermében szerveztünk a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület győri területi körével közösen jótékony célú előadást, melynek témája a játék szerepe volt a nehezen kezelhető gyermekek esetében. Bevételünk 87 000 Ft volt.

2007. novemberében egy lelkes család segítségével jótékony focitorna került megrendezésre Csornán, melyen mintegy 300 sportoló vett részt, 444 000 Ft-tal gyarapítva szervezetünk vagyonát.

 

Támogatások

Továbbra is nagyon fontos feladatunknak tartjuk, hogy azokat a kórházi ellátó osztályokat támogassuk eszközbeszerzéseikben, amelyek kapcsolatba kerülnek a csecsemő-és gyermek sürgősségi és intenzív ellátással. 2007. évben a Gyermekintenzív osztályon használt, alapítványi tulajdonban levő eszközök fenntartása, szervízelése, valamint a fogyóanyagok beszerzése

536 302 Ft-ot tett ki. Szintén a Gyermekintenzív Osztály számára vásároltunk nyitott inkubátort 3 154 813 Ft-ért, 4 db injectomat perfuzort állvánnyal1 275 810 Ft-ért, hasi UH vizsgálófejet három másik alapítvánnyal közösen (a ránk eső tulajdoni hányad alapján 400 000 Ft), melegítőmatracot 170. 000 Ft-ért.

A címzett támogatásként kapott összeget a  Gyermek Kardiológiai Gondozó PC EKG készülékére és nyomtatójára használtuk fel.

Támogattuk a Mentésügyi Alapítványt 30. 000 Ft-tal, valamint Virt Katalint 360. 000 Ft-tal ( havi rendszerességgel 30. 000 Ft).

Működési költségeink közül kiemelendő, hogy hordozható számítógépet  vásároltunk.

 

Pályázatok

2007. évben az NCA  590 130Ft-tal támogatta alapítványunkat. Az összeg a 2006. évi támogatás II. részletét jelenti.

 

Önkéntes segítők

Alapítványunkat ebben az évben is sokan támogatták önkéntes munkavégzéssel, a Mit tegyek? napokon előadást vállaló szakorvosok, a kézműves foglalkozásokon segítők, a Gyermekintenzív Osztályon dolgozók, akik a tanfolyam szervezésében és lebonyolításában segítettek.

Mind a jótékony focitorna, mind az óvodapedagógusok által szervezett előadás jelentős számú, mintegy 20-30 önkéntes segítőt mozgatott meg.

Ezen kívül nagy segítséget jelentettek azok az önkéntes segítők, akik azért dolgoztak, hogy Alapítványunk és munkája, tevékenysége minél szélesebb rétegek előtt ismertté váljon.

 

 

Dr. Horváth Eszter                             dr. Borus Ferenc                                  dr. Tamás László

 

 

 

                      Dr. Dávidovics Sándor                                 Benák Ferenc