KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

 

2008.

Bevételek:          11 024 764,-

         Működési bevételek                                                 6 299 701-

 • önkorm. kívüli átvett pénzeszköz                    6 149 701,-
  • működési célú                                               2 472 019,-
  • felhalmozási                                                               0,-
  • címzett felhasználásra                                       25 000,-
  • egyéb                                                                 50 000,-
  • 1%                                                                3 349 870,-
  • pénzügyi tevékenység                                     252 812,-
 • önkormányzati célú finanszírozás                  150 000,-

            Pénzmaradvány igénybevétel                                    4 725 063,-                              

Pénzmaradvány igénybevétel                   4 725 063,-

Kiadások:             5 932 459,-

 

         Működési:                                         5 533 923,-           

            dologi

·      anyag:                            3 985 971,-

·      egyéb:                            1 017 526,.

                        személyi juttatások

·      bér                                     126 600,-

·      közterhei:                             13 926,-

            pénzeszköz átadás:                     30 000,-

            speciális célú támogatás:          360 000,-

 

         Fejlesztési:                                         398 536,-

         Költségtérítés:                                              0,-

           

Bankszámlán:       4 677 370,-

Lekötött betét:      2. 422 792,-

Pénztár:                    283 367,-

 

Szervezett programok

Alapítványunk 2008. évben is megrendezte hagyományosnak nevezhető programjait. Áprilisban a szakembereknek szóló „Sürgősségi ellátás és újraélesztés csecsemő-és gyermekkorban” c. tanfolyamot,mely a korábbi évekhez hasonlóan közel 100 főt vonzott az ország minden területéről. Ez a tanfolyam már hírnevet szerzett magának országszerte, s a gyermek sürgősségi ellátással kapcsolatba kerülők közt nagy népszerűségnek örvend. Különlegességét az adja, hogy nemcsak elméleti, hanem gyakorlati oktatás is folyik, valamint felöleli az egész gyermek sürgősségi ellátást.

Másik hagyományos programunk a Mit tegyek? címet viselő vidám családi délelőttünk, melyet minden évben megszervezünk a győri Gyermekek Házában. Itt a betegség-és baleset-megelőzésről, elsősegélynyújtásról, egészségmegőrzésről kaphatnak a résztvevők fontos ismereteket. Mivel elsősorban a gyermekes szülőket céloztuk meg, ezért a gyermekek számára kézműves foglalkozásokat, bábszínházi előadásokat szerveztünk. 2008 évben is 2 alkalommal (tavasszal és télen) szerveztük a programot, melyhez az Önkormányzattól pályázat útján 100. 000 Ft-ot nyertünk. A 2 program megvalósításához 208 801 Ft-ra volt szükségünk.

2008-ban vonták ki a forgalomból az 1-2 Ft-osokat, ezeket jótékonysági céllal több helyen gyűjtötték. Mi is nagy energiát fektettünk e mozgalom minél szélesebb körben való megismerésére, a város több pontján is a mi céljaink támogatására lehetett leadni az aprópénzt. Így 63 120 Ft-ot sikerült összegyűjtenünk.

Támogatások

Továbbra is nagyon fontos feladatunknak tartjuk, hogy azokat a kórházi ellátó osztályokat támogassuk eszközbeszerzéseikben, amelyek kapcsolatba kerülnek a csecsemő-és gyermek sürgősségi és intenzív ellátással. 2008. évben a Gyermekintenzív osztályon használt, alapítványi tulajdonban levő eszközök fenntartása, szervízelése, valamint a fogyóanyagok beszerzése

1 571 610 Ft-ot tett ki. Szintén a Gyermekintenzív Osztály számára vásároltunk felfekvést megakadályozó eszközöket, Bioptron lámpát.

Az osztályon dolgozókat több alkalommal támogattuk kongresszusokon, tanfolyamokon való részvételben.

Támogattuk a Mentésügyi Alapítványt 30. 000 Ft-tal, valamint Virt Katalint 360. 000 Ft-tal (havi rendszerességgel 30. 000 Ft), Mészáros Rebeka lélegeztető gépének javítását 169 078 Ft-tal.

Működési költségeink közül kiemelendő, hogy az önkéntes segítők számára szervezett programjainkon használható kávéfőző gépet vásároltunk, valamint egy nyomtatót.

Pályázatok

2008. évben az NCA működési célú pályázat útján 1 697 195 Ft-tal támogatta alapítványunkat. Az összeg a 2007. évi támogatás II. részletét, valamint a 2008. évi támogatás teljes összegét jelenti. Az összeg egy részéből ezért a 2009. május 31-ig tartó időszak működési kiadásai is finanszírozásra kerülnek.

Szintén pályázat útján támogatta szervezetünket az önkormányzat 100 000 Ft-tal, melyet a 2009. 11. 15-én megrendezett családi nap költségeihez használtunk fel.

Ezenkívül 50. 000 Ft-ot biztosított a Városi Önkormányzat Mészáros Rebeka lélegeztetőgépének javítására.

Valamennyi támogatásként kapott összeggel a támogatást nyújtó felé határidőre elszámoltunk.

Önkéntes segítők

Alapítványunkat ebben az évben is sokan támogatták önkéntes munkavégzéssel, a Mit tegyek? napokon előadást vállaló szakorvosok, a kézműves foglalkozásokon segítők, a Gyermekintenzív Osztályon dolgozók, akik a tanfolyam valamint a családi napok szervezésében és lebonyolításában segítettek.

Ezen kívül nagy segítséget jelentettek azok az önkéntes segítők, akik azért dolgoztak, hogy Alapítványunk és munkája, tevékenysége minél szélesebb rétegek előtt ismertté váljon.

Alapítványunk bevételeinek gerincét 2008-ban az SZJA 1%-ból befolyt összeg alkotta, de a pályázat útján nyert összegek (1 797 195) jelentős segítséget jelentett. Magánszemélyek 109 220 Ft-tal, vállalkozások pedig 464 805 Ft-tal támogatták szervezetünket.

Dr. Horváth Eszter                             dr. Borus Ferenc                                  dr. Tamás László

 

                      Dr. Dávidovics Sándor                                 Benák Ferenc