GYERMEK INTENZÍV TERÁPIÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18535806-1-08

Sz.sz.: 10960008-00000011-42980001

9024 Győr, Vasvári P. u. 2-4.

Tel.: 96/507-949

Fax: 96/418-244/1125

 

 

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

2008.

Bevételek:          10 741 295,-

         Működési bevételek                                                 5 780 558-

 • önkorm. kívüli átvett pénzeszköz                    5 780 558 ,-
  • működési célú                                               1 359 500,-
  • felhalmozási                                                               0,-
  • NCA                                                                  484 575,-
  • címzett felhasználásra                                       709 200,-
  • egyéb                                                                   45 000,-
  • 1%                                                                  3 001 479,-
  • pénzügyi tevékenység                                       180 804,-
 • önkormányzati célú finanszírozás                    0,-

            Pénzmaradvány igénybevétel                                    4 960 737,-                              

 

Kiadások:             5 763 087,-

         Működési:                                         5 533 923,-           

            dologi

·      anyag:                            4 096826,-

·      egyéb:                              927 757,-

                        személyi juttatások

·      bér                                     116 400,-

·      közterhei:                             12 804,-

            pénzeszköz átadás:                     30 000,-

            speciális célú támogatás:          360 000,-

         Fejlesztési:                                         249 300,-

         Költségtérítés:                                              0,-

Bankszámlán:       4 677 370,-

Lekötött betét:      2. 422 792,-

Pénztár:                    283 367,-

 

Szervezett programok

Alapítványunk 2009. évben is megrendezte hagyományosnak nevezhető programjait. Áprilisban a szakembereknek szóló „Sürgősségi ellátás és újraélesztés csecsemő-és gyermekkorban” c. tanfolyamot,mely a korábbi évekhez hasonlóan közel 100 főt vonzott az ország minden területéről. Ez a tanfolyam már hírnevet szerzett magának országszerte, s a gyermek sürgősségi ellátással kapcsolatba kerülők közt nagy népszerűségnek örvend. Különlegességét az adja, hogy nemcsak elméleti, hanem gyakorlati oktatás is folyik, valamint felöleli az egész gyermek sürgősségi ellátást.

Tavasszal került sor egy jótékonysági irodalmi est szervezésére, melynek bevételét a gyermek intenzív osztályon ápolt egyik kisgyermek otthoni lélegeztetésére ajánlották fel.

Tovább folytattuk a győri oktatási intézményekben az újraélesztés technikáinak megtanítását, 2009. évben 2 alkalommal szerveztünk ilyen képzést.

A győri Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály 2009-ben ünnepelte 10. éves jubileumát, ez alkalomból Tudományos Ülést szerveztünk mintegy 100 fő részvételével. A tudományos programot követően társasági eseményre is sor került.

Támogatások

Továbbra is nagyon fontos feladatunknak tartjuk, hogy azokat a kórházi ellátó osztályokat támogassuk eszközbeszerzéseikben, amelyek kapcsolatba kerülnek a csecsemő-és gyermek sürgősségi és intenzív ellátással. 2009. évben a Gyermekintenzív osztályon használt, alapítványi tulajdonban levő eszközök fenntartása, szervízelése, valamint a fogyóanyagok beszerzése 1 206 514 Ft-ot tett ki. Szintén a Gyermekintenzív Osztály számára vásároltunk sürgősségi ellátásban nélkülözhetetlen eszközöket, valamint a Mosonmagyaróvári karolina Kórház Gyermekosztályát is támogattuk mintegy 120. 000 Ft értékű csecsemők és gyermekek sürgősségi lélegeztetésére szolgáló eszközökkel.

Az osztályon dolgozókat több alkalommal támogattuk kongresszusokon, tanfolyamokon való részvételben.

Támogattuk a Mentésügyi Alapítványt 30. 000 Ft-tal, valamint Virt Katalint 360. 000 Ft-tal (havi rendszerességgel 30. 000 Ft).

Működési költségeink közül kiemelendő az alapítvány ismertségét növelő reklámkampányunk, melynek során a helyi elektronikus  és irott médiában intenzíven jelentünk meg. Szintén ezt a célt szolgálta, hogy több alkalommal szerveztünk az önkéntes segítők számára tapasztalatcserét.

Pályázatok

2009. évben is több pályázatot nyújtott be szervezetünk, melyek közül az Aranyág Alapítványhoz benyújtott pályázattal 1. 000. 000 Ft támogatást nyertünk betegemelő beszerzéséhez. Az eszközt a 2010. évben fogjuk megvásárolni.

2009. évben az NCA működési célú pályázat útján 484 575 Ft-tal támogatta alapítványunkat.

Valamennyi támogatásként kapott összeggel a támogatást nyújtó felé határidőre elszámoltunk.

Önkéntes segítők

Alapítványunkat ebben az évben is sokan támogatták önkéntes munkavégzéssel, a kézműves foglalkozásokon segítők, a Gyermekintenzív Osztályon dolgozók, akik a tanfolyam valamint a tudományos ülés szervezésében és lebonyolításában segítettek.

Ezen kívül nagy segítséget jelentettek azok az önkéntes segítők, akik azért dolgoztak, hogy Alapítványunk és munkája, tevékenysége minél szélesebb rétegek előtt ismertté váljon.

Alapítványunk bevételeinek gerincét 2009-ban az SZJA 1%-ból befolyt összeg alkotta, de a pályázat útján nyert összegek 1. 487. 575 jelentős segítséget jelentett. Magánszemélyek és vállalkozások összesen 709. 200 Ft-tal támogatták szervezetünket.

 

Dr. Horváth Eszter                             dr. Borus Ferenc                                  dr. Tamás László

                      Dr. Dávidovics Sándor                                 Benák Ferenc