GYERMEK INTENZÍV TERÁPIÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2010.

1. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)                

   

A.

Befektetett eszközök11876864,-

 

I.

Immateriális javak

 

II.

Tárgyi eszközök   11876864,-      

 

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

   

B.

Forgóeszközök                          3491734,-

 

I.

Készletek

 

II.

Követelések

 

III.

Értékpapírok

 

IV.

Pénzeszközök  3491734,-

Eszközök összesen                                                   15368598,-

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

   

C.

Saját tőke   15368598-

 

I.

Induló tőke/Jegyzett tőke   105000,-

 

II.

Tőkeváltozás/Eredmény

 

III.

Lekötött tartalék

 

IV.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 15263598,-

 

V.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

   

D.

Tartalék

   

E.

Céltartalékok

   

F.

Kötelezettségek 0,-

 

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Források összesen   15368598,-

 

GYERMEK INTENZÍV TERÁPIÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2010.

3. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A közhasznú egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetésének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)    3751419,-

 

I.

Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

   

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

     

a)

alapítótól

     

b)

központi költségvetésből

     

c)

helyi önkormányzattól

     

d)

egyéb  szja 1% 2304205,-

   

2.

Pályázati úton elnyert támogatás   771525,-

   

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel   306000,  +296500,-

   

4.

Tagdíjból származó bevétel

   

5.

Egyéb bevétel 73189,-

 

II.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

 

1.

Pénzügyileg rendezett bevételek

 

2.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

C.

Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

D.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)

E.

Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)  10252127,-

 

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások           7660687,-

 

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások                      2591440,-

 

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

F.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0,

 

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások                         

 

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

 

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

G.

Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 1 ± 2)  0,-

 

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4)

 

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)

H.

Nem pénzben realizált eredmény (± 1 ± 2)

 

1.

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)

 

2.

Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)

I.

Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ± H/2 0,-

J.

Fizetendő társasági adó

K.

Tárgyévi eredmény

 

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3)

   

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

Tájékoztató adatok

A.

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0,-

 

1.

Bérköltség

   

ebből:

-

megbízási díjak

     

-

tiszteletdíjak

 

2.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

3.

Bérjárulékok

B.

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások  3890080,-

C.

Értékcsökkenési leírás  2591440,-

D.

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások    687484+2723123= 3270607-

E.

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)  4809115,-

 

Szervezett programok

Alapítványunk 2010. évben is megrendezte hagyományosnak nevezhető programjait. Márciusban a szakembereknek szóló „Sürgősségi ellátás és újraélesztés csecsemő-és gyermekkorban” c. tanfolyamot,mely a korábbi évekhez hasonlóan közel 50 főt vonzott az ország minden területéről. Ez a tanfolyam már hírnevet szerzett magának országszerte, s a gyermek sürgősségi ellátással kapcsolatba kerülők közt nagy népszerűségnek örvend. Különlegességét az adja, hogy nemcsak elméleti, hanem gyakorlati oktatás is folyik, valamint felöleli az egész gyermek sürgősségi ellátást.

A tanfolyamon az OMSZ 20 és a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 30 dolgozója, mint önkéntes segítő vett részt.

Tovább folytattuk a győri oktatási intézményekben az újraélesztés technikáinak megtanítását, 2010. évben 2 alkalommal szerveztünk ilyen képzést.

Egy év kihagyás után ismét megszerveztük a Mit tegyek? c. vidám családi délelőttöt, ez alkalommal a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakembereit kértük, hogy a szülők számára a csecsemő és gyermek sürgősségi ellátást és újraélesztést tanítsák meg. A programot egy Győr környéki településen rendeztük, amely kb 40 családot vonzott a környékről. A szülők oktatása mellett a gyermekek kézműves foglalkozáson vettek részt valamint szórakoztató mese és dalok hangzottak el.

Támogatások

Továbbra is nagyon fontos feladatunknak tartjuk, hogy azokat a kórházi ellátó osztályokat támogassuk eszközbeszerzéseikben, amelyek kapcsolatba kerülnek a csecsemő-és gyermek sürgősségi és intenzív ellátással. 2010. évben a Gyermekintenzív Osztályon használt, alapítványi tulajdonban levő eszközök fenntartása, szervízelése, valamint a fogyóanyagok beszerzése 1 862757 Ft-ot tett ki. Szintén a Gyermekintenzív Osztály számára vásároltunk egy korszerű betegemelő készüléket 1.601.763 Ft, valamint egy perfuzort  475.000 Ft értékben. Előbbihez az Aranyág Alapítványtól 2009-ben kapott 1.000.000 Ft-ot is felhasználtuk.

Az osztályon dolgozókat több alkalommal támogattuk kongresszusokon, tanfolyamokon való részvételben, összesen 399. 280 Ft-tal.

Támogattuk Virt Katalint 360. 000 Ft-tal (havi rendszerességgel 30. 000 Ft).

Működési költségeink közül kiemelendő az alapítvány ismertségét növelő reklámkampányunk, melynek során a helyi elektronikus és írott médiában intenzíven jelentünk meg. Szintén ezt a célt szolgálta, hogy több alkalommal szerveztünk az önkéntes segítők számára tapasztalatcserét. Az önkéntes napokat 2010. évben vezettük be, hamar nagy népszerűségre tett szert és tapasztalataink szerint az önkéntesek hangulatát segítő szándékát nagymértékben pozitívan befolyásolta. Erre 152. 866 Ft-ot költöttünk.

Pályázatok

2010. évben az NCA működési célú pályázat útján 771. 525 Ft-tal támogatta alapítványunkat.

Valamennyi támogatásként kapott összeggel a támogatást nyújtó felé határidőre elszámoltunk.

Önkéntes segítők

Alapítványunkat ebben az évben is sokan támogatták önkéntes munkavégzéssel, a kézműves foglalkozásokon segítők, a Gyermekintenzív Osztályon dolgozók, akik a tanfolyam valamint a tudományos ülés szervezésében és lebonyolításában segítettek.

Ezen kívül nagy segítséget jelentettek azok az önkéntes segítők, akik azért dolgoztak, hogy Alapítványunk és munkája, tevékenysége minél szélesebb rétegek előtt ismertté váljon.

Alapítványunk bevételeinek gerincét 2010.évben is az SZJA 1%-ból befolyt összeg alkotta, mely 2.304.205 Ft volt. Magánszemélyek és vállalkozások összesen 602 500 Ft-tal támogatták szervezetünket.

 

Dr. Horváth Eszter                             dr. Borus Ferenc                                  dr. Tamás László

                      Dr. Dávidovics Sándor                                 Benák Ferenc