ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)                

   

A.

Befektetett eszközök11412797,-

 

I.

Immateriális javak

 

II.

Tárgyi eszközök   11412797,-      

 

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

   

B.

Forgóeszközök                          2783448,-

 

I.

Készletek

 

II.

Követelések

 

III.

Értékpapírok

 

IV.

Pénzeszközök  2783448,-

Eszközök összesen                                                   14196245-

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

   

C.

Saját tőke   14196245-

 

I.

Induló tőke/Jegyzett tőke   105000,-

 

II.

Tőkeváltozás/Eredmény

 

III.

Lekötött tartalék

 

IV.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 14091245,-

 

V.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

   

D.

Tartalék

   

E.

Céltartalékok

   

F.

Kötelezettségek 0,-

 

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Források összesen   14196245-

 

GYERMEK INTENZÍV TERÁPIÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011.

3. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A közhasznú egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetésének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)    3740043,-

 

I.

Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

   

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

     

a)

alapítótól

     

b)

központi költségvetésből

     

c)

helyi önkormányzattól

     

d)

egyéb  szja 1% 2096077,-

   

2.

Pályázati úton elnyert támogatás   216700,-

   

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel   612000,-+652000=1264000,-

   

4.

Tagdíjból származó bevétel

   

5.

Egyéb bevétel 163266,-

 

II.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

 

1.

Pénzügyileg rendezett bevételek

 

2.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

C.

Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

D.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0,-

E.

Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)  4919736,-

 

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások           4284879,-

 

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások                      634857,-

 

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

F.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0,

 

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások                         

 

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

 

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

G.

Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 1 ± 2)  -1179693,-

 

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) --1179693,-

 

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)

H.

Nem pénzben realizált eredmény (± 1 ± 2) 0,-

 

1.

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)

 

2.

Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)

I.

Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ± H/2 --1179693,-

J.

Fizetendő társasági adó 0,-

K.

Tárgyévi eredmény --1179693,-

 

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3) --1179693,-

   

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

Tájékoztató adatok

A.

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások                                   0 Ft

 

1.

Bérköltség                                                                                            0 Ft

 

2.

Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                     0 Ft

 

3.

Bérjárulékok                                                                                        0 Ft

B.

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások                              3300874Ft

C.

Értékcsökkenési leírás                                                                         634857Ft

D.

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások                                         1147455Ft

E.

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)       2801294Ft

 

 

Szervezett programok

Alapítványunk 2011. évben is megrendezte hagyományosnak nevezhető programjait. Márciusban a szakembereknek szóló „Sürgősségi ellátás és újraélesztés csecsemő-és gyermekkorban” c. tanfolyamot,mely a korábbi évekhez hasonlóan közel 80 főt vonzott az ország minden területéről. Ez a tanfolyam már hírnevet szerzett magának országszerte, s a gyermek sürgősségi ellátással kapcsolatba kerülők közt nagy népszerűségnek örvend. Különlegességét az adja, hogy nemcsak elméleti, hanem gyakorlati oktatás is folyik, valamint felöleli az egész gyermek sürgősségi ellátást.

A tanfolyamon az OMSZ  és a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház több dolgozója, mint önkéntes segítő vett részt.

Tovább folytattuk a győri és Győr környéki oktatási intézményekben az újraélesztés technikáinak megtanítását, 2011. évben 2 alkalommal szerveztünk ilyen képzést.

2011. május 14-én a KKVHáz (kis és középvállalkozások szervezete) támogatásával és segítségével Jótékonysági Vállalkozói Estet szerveztünk a Héderváry Kastélyban, melyre mintegy 50 résztvevő fogadta el meghívásunkat és töltött el velünk el tartalmas és hasznos estét.

Támogatások

Továbbra is nagyon fontos feladatunknak tartjuk, hogy azokat a kórházi ellátó osztályokat támogassuk eszközbeszerzéseikben, amelyek kapcsolatba kerülnek a csecsemő-és gyermek sürgősségi és intenzív ellátással.  2011. évben a kuratórium döntése alapján a hangsúlyt a szakorvosok és szakdolgozók elméleti és gyakorlati továbbképzésére helyeztük.

A kórházi osztályokon levő eszközök javítása, szervízelése, egyes anyagok és fogyóeszközök beszerzése 947.765 Ft-ot tett ki, a szakdolgozók továbbképzését pedig 1.168.529 Ft-tal támogattuk.

A Héderváry Kastélyban szervezett Vállalkozói Estre 325.000 Ft-ot költöttünk.

Támogattuk Virt Katalint 360. 000 Ft-tal (havi rendszerességgel 30. 000 Ft).

Működési költségeink közül (726.188 Ft) kiemelendő az alapítvány ismertségét növelő reklámkampányunk, melynek során a helyi elektronikus és írott médiában intenzíven jelentünk meg..

Pályázatok

2011. évben az NCA működési célú pályázat útján 216.700 Ft-tal támogatta alapítványunkat.

A támogatásként kapott összeggel a támogatást nyújtó felé határidőre elszámoltunk.

Önkéntes segítők

Alapítványunkat ebben az évben is sokan támogatták önkéntes munkavégzéssel, az újraélesztési oktatáson szerepet vállaló szakdolgozók, a Gyermekintenzív Osztályon dolgozók, akik a tanfolyam valamint a tudományos ülés szervezésében és lebonyolításában segítettek.

Ezen kívül nagy segítséget jelentettek azok az önkéntes segítők, akik azért dolgoztak, hogy Alapítványunk és munkája, tevékenysége minél szélesebb rétegek előtt ismertté váljon.

Alapítványunk bevételeinek gerincét 2011.évben is az SZJA 1%-ból befolyt összeg alkotta, mely 2.096.077 Ft volt. Magánszemélyek és vállalkozások összesen 652.000 Ft-tal támogatták szervezetünket.

Dr. Horváth Eszter                             dr. Borus Ferenc                                  dr. Tamás László

                      Dr. Dávidovics Sándor                                 Benák Ferenc